magány címkéhez tartozó bejegyzések

EZERÖTSZÁZ

Ennyike!
Szép kerek szám, mitagadás.
Pont ennyi földfordulat óta lettem ugarrá… (Illetve, az időintervallum kiterjedtsége okán, a parlag kifejezés lassan már jobban leírja ezt az állapotot.)

A fájdalomról ugyan éles emlékeim vannak, azonban nem tudnám felidézni a dátumot, amikor ez a helyzet kialakult. Nem is lényeges persze, hisz, ami elmúlt az elmúlt, nem jön vissza többé.
Igazság szerint, ha gondolkoznék rajta, egyszerűen kikalkulálhatnám, hisz elég egzakt rendszer szerint mérjük az időt, a számaim meg sajnos pontosak, de valójában az állapot fennállásának kezdeti keltezése, azon túl semmi jelentősséggel nem bír, hogy egy ponton elindult az agyban egy vegetatív számláló, ami következetesen elutasítja a megtorpanásra való hajlandóságot.
Amolyan biológiai óra ez, az akaratomtól teljesen független, hisz az így tengődő napokat, egyáltalán nem direkt számolom, egyszerűen csak belém íródnak.
Nem olyan ez, mint ahogy a bakák hajdanán a centit vágták, vagy, mint az elítéltek, akik a cella falának vakolatába karcolt strigulák sorának rendjéből rajzolódó létrán óvakodnak, az áhított szabadulás hajnala felé.
Annál sokkal feleslegesebb, ez ugyanis már nem lesz kevesebb, nem ér véget a szolgálat, nem fogy el a kiszabott büntetés napjainak száma.
Eleinte, ideiglenes állapotnak könyveltem el magamban, amiben akár bármelyik pillanat radikális változást hozhat, de a fizikai, emocionális és szellemi önmagambanállással lepergő huszonnégyórák egymásutánjának szaporodását jelző helyiértéknek, a százas tartományban is konstans emelkedő számai nyomán, egyre inkább kikristályosodott, hogy ez nem egy ilyen futó, pillanatnyi képlet.
Minnél jobban törekedtem kikászálódni ebből a történetből, a próbálkozások mennyiségével ekvivalens számú kudarcok sora, annál szikáraban mutatta meg, hogy, ez nem csupán a közeli múltamat és a jelenemet uraló körülmény, hanem, minden látható valószínűség szerint, bizony, a jövőm is ennek jegyében kalaúzol majd el a végállomásig.
Jobban belegondolva, egész nyilvánvalónak tetszik, mégis rém megrázó volt realizálni, hogy a test kérlelhetetlen entrópiájának, és a társtalanság elmedarálójának együttműködése nyomán kialakuló spirál lefelé gyűrűzése, irreverzibilis folyamat.
A belül várakozó gyermekre lassan rámeszesedő bácsipáncél vastagodása, napra-nap, egyre mélyebbre szigeteli el a kisfiút, a neki való társ esetleges meglelésének valószínűségétől és, mivel a “t” vektor iránya nem változtatható, így, a helyzet feloldására adható oddsoknak, az öregedéssel minimum egyenesen arányos, ám mégis egyre inkább gyorsuló ütemben való romlását vetíti előre.
Bekövetkezésük tekintetében, leginkább a végtelen valószínűtlenség felé konvergáló események kihasználásának terén, pedig eddig sem mutatkoztam a legszerencsésebb tagok közül valónak, szóval úgy tűnik, hogy ez a sztori, ez tényleg ennyi volt, és a látszat ellenére bizony végevan.
Ezerötszázegy, ezerötszázkettő, ezerötszázhárom, és így tovább, nyolcvanhatezernégyszáz másodpercenként…

Kurva jó lenne egyszerűen csak elengedni ezt az egészet, belenyugodni a helyzet makacs változtathatatlanságába és az édes rabigába taszító vágyak beteljesíthetetlensége miatti bánkódásnál, némiképp nemesebb kérdéseket bízni inkább, az elme, jobb sorsra érdemes kompjúterének – egyelőre még üzemképes – processzoraira.
Sajnálatos módon azonban, ezen gyarló, primordiális késztetések ereje, jócskán meghaladja az akaratomét, hiába próbálom messze űzni őket, folyton beleállnak a látóterembe, retinaizzasztó, vénuszi szépségek kísértésének formájában, másik emberek boldogságának képében incselkedve, vagy csak a rideg valóság meztelenségében, mikor a konyhaszekrény, rohadtul nem kérdezi meg tőled, hogy: Egyébként milyen napod volt?
Vagy, ha a sóvárgást nem is gyomlálhatom ki magamból, legalább ne kárhoztatna az agyam, az efféle nyomorban vánszorgó idő akaratlan számontartására, hisz az életfogytosok sem szórakoztatják magukat a rovátkák felesleges húzgálásával.
Az órák olyan sebességgel telnek, ahogy a köröm nőddögél kifelé az ágyából, minden előretolt mikrométerrel emlékeztetve, a probléma feloldását kínáló lehetőség esélyének elkerülhetetlen mérséklődésére.
Minden lassú állkapocsmozdulat, az egyedül elfogyasztott étel rágása közben.
Minden, a magány izolált vákuumában lezárt szemű éjszaka.
Minden ébredés, ahol a csörgőóra szirénájának sikítását, nem enyhíti az álmos bőr és haj puha illata.
A másodpercmutató összes nyavalyás kattanása, ami, az egyesszám elsőszemély, beomlott szájú barlangjában visszhangzik körbe-körbe, súlyos köszörűkőként horzsolja egyre mélyebbre a társmentes napok holkereit a koponyám falába, mintha csak mérsékelt égövi fák kambiuma dolgozna inverzben a fejem belső oldalán, gyűrűknek látszó csigavonal végtelenjét esztergálva a csont szöveteinek szerkezetébe
Belém kopik, ahogy a feleslegesség tudatának mérgező folyama marja egyre mélyebbre a medrét, az életem síksággá változott térképének, nem túl egzaltált szintvonalai közé, és viszonylag sűrű egymásutánban sorjázó áradásaival, bűzös hordalékából építi körém a belső tájam rétegeit.

Erre még rájátszanak kicsit, a jelenlegi madárfüttyös, rügyrobbantó évszak, mindenki által ismert sajátosságai, amikor is Primavera kisasszony, ötös fokozaton nyomja rózsaszín robotgépét, a herecsatornáim, laza kötőszövetes állományában tevékenykedő Leydig sejtjeim – amúgyis kicsit túlműködéses – hormonmanufaktúrájának termelési irányelvei közé.
A vérem túltelített oldat, tesztoszteronkoncentrációját talán nem is fokozhatná jobban semmi, a testi érintkezés prolongált hiánya, mégis lassan kioldja belőlem a férfiasság minden sóját.
Ugyanekkor, talán ez nevezhető a kisebbik gondnak, hisz a test egy viszonylag tohonya gép, az ivarszervek beidegzése, ugyan sűrű, ám mégsem oly bonyolult hálózat, amit némi mesterséges stimulus által ne lehetne félrevezetni…
(A feszültség kézi kioldása, persze, csak a biztonsági szelep vészhelyzeti működtetése, a nyomáskiegyenlítésen túl semmi egyéb haszonnal nem kecsegtet. Élvezeti értéke pedig, a valódi örömszerzés, fényes lakomáinak kínálatával összevetve, csupán víz és penészes kenyér.
Ráadásul, csak igen felületes, tüneti kezelés, a probléma okán, nyilvánvalóan, egyáltalán nem képes segíteni.)
Azonban, a társas lényként hivatkozott Homo sapiensnek, az animális nemi vágyon, a feszülő kellésen túlmutató igénye, más entitások intim közelségére, többesszámot feltételező természeténél fogva, sokkal nehezebben elégíthető ki önkezűleg.
És ez baj, ezt a szakadékot ugyanis nem tudom olcsó, vásári trükkökkel áthidalni.
Hiába az átlagon felüli képzelőerő, ahhoz mégiscsak kevés, hogy a fantáziám által kreált entitások valódi életre keljenek. A teremtett illúziók pedig azonnal elbuknak az ellenőrző tudat “Turing tesztjén” és a napnál világosabb, hogy csak saját szánalmas valómat kísérlem meg, képzelt barátokon keresztül szeretni próbálni.
A szociális és nemi életem testén tátongó hasadás befoltozhatatlansága felett érzett kétségbeesés előidézte morális degradációnak köszönhetően, ha hatalmamban állna, biztosan hajlanék arra, hogy kedvemre megváltoztassam másik emberek velem kapcsolatos elutasító elhatározásait, azonban, egyrészt nem vagyok mágus, és a döntési jogköröm végetér a belvaló és a rajtam kívülálló világ határmezsgyéjén.
(Másrészt, meg hát lássuk be, nem is lenne túl nagy diadal, pszichikai csalással érni el, hogy kelljek valakinek, aki egyébként bottal sem piszkálna meg egy ilyen nyomorultat.)
Az egyedüllétnek, nem az érintetlenség nyomában képződő mentális torzulások, meg a mások által léleknek nevezett akármi, lassú és gyötrelmes elsorvadása az összes átka, hanem, hogy eleinte csak áttetszőekké válnak, aztán délibábszerűen remegővé, majd semmivé, azok, a valamikor még konkrét támpontok, ami alapján az ember képes elhelyeződni, a fajtársai között feszülő viszonyrendszer kusza szálainak szövedékében, és ennek a pontnak a helyzete nyilván meghatározó annak tekintetében is, ahogyan egy entitás saját magát értékeli.
Ezen kordináták elpárolgása, sajnos nem a társadalmi tér korlátainak eltűnését jelenti, hanem elveszettséget, a tengeren kompassz nélkül hánykódó hajó bizonytalanságát, a haza soha nem találás maró iszonyatát, és a helyzetértékelés drasztikus deformálódása miatt, valószínűsíthetően, újabb és újabb, rossz döntések meghozatalának sorát.
A figyelem, a tisztelet, a szeretet, és az ezek gyakorlásához társuló, fizikai és szellemi impulzusok terén keletkező deficit, legalább olyan könnyen vezet a humán mentálhigiéniát alapjaiban szétforgácsoló hiánybetegségek kialakulásához, mint ahogyan a nemiség szomatikus megélésének folytonossá váló elmaradása rombolja szét az egészséges férfi énkép és önbecsülés, delikát kis struktúráit.
Veszélyes dolog ez, mert ha, a társas viszonyokban kicserélhető szeretet virágzásának helyéről lemosódik a termőtalaj, akkor a felszínre került csupasz sziklákon, többé már nem csírázik ki semmi ehhez hasonló.
Amikor az élőlény legnagyobb kiterjedésű szervének papilláris rétegét érhető, pozitív visszacsatolású ingerületek teljes mértékben hiányoznak, akkor az egész bonyolult hóbelevanc, egy borzasztó fontos funkciója marad kihasználatlanul, és, az ez által rezervátummá váló hús, amihez, az üdvözlési protokoll mechanikus kézszorításain kívüli szándékkal, nem vágyik hozzáérni senki sem, bizony gyorsabban kihűl, mint a sakter borotvaéles pengéje által kivéreztetett állat teteme.
A szellem, amivel nem ereszkednek párbeszédbe, és folyton csak magának tesz fel kérdéseket, előbb-utóbb kifogy a válaszokból és megnémul.
Rohadt dolog látni, hogy erre vezet az utam, és ha már az eddigi ezerötcáá is ennyi fejfájást okozott, akkor gyanús, hogy ilyen feltételek mellett, még sokkal rohadtabb lesz végigmenni rajta, de rengetegen megcsinálták már énelőttem is, és ők is csak belepusztultak valahogy, tehát valószínűleg, így-úgy nekem is sikerülni fog.
Mégis, azt hiszem a magány, a halállal leginkább rokon állapot, talán annyi különbséggel, hogy az utóbbi megüneplésén, általában, azért részt szokott venni néhány hús-vér ember, ha más nem is, legalább a pap meg a sírásó.

Címke ,

Lágyszár

Le tudnám írni ide napra pontosan, hogy valójában mennyi ideje is élek egyedül, de nem teszem.
Nem teszem, mert egyrészt talán engem is megrémítene az adat, másrészt meg, mivel az eddigiekhez igencsak hasonló magányos örökkévalóságnak nézek elébe, szinte felesleges is ennek a számszerűsítésével foglalkozni. Néha-néha ugyan még kaparja az ajtót belülről valami,aminek igénye lenne az ölelésre, meg közösen álmodható álmok dédelgetésére, és biztosan jó lenne valakit úgy szeretni, hogy fizikailag is jelen van, de Igazából kezdek már ebbe az állapotba belenyugodni. Végülis volt pár igencsak szép évem, sokan még ezt sem mondhatják el magukról…
Ha nem is feltétlenül a magányom csillapítása céljából, mégis egy ideje beköltöztettem magamhoz pár élőlényt, (Szám szerint harminckilencet.) amellé a pár milliárd mellé, akikkel eddig is megosztottam a testemet meg az életteremet.
Evvel a sokasággal ugyanis viszonylag személytelen a viszonyunk, néha megbetegítenek, segítik az emésztésemet, teszik a dolgukat vagy csak úgy hemzsegnek kedvükre bennem, rajtam és körülöttem, de mégsem szoktam őket a nevükön szólítani.
Az új jövevények is apró és igen kezdetleges formában érkeztek hozzám, azonban tevékeny közreműködésem segítségével, egészen figyelemreméltó változáson mentek keresztül és a tőlem kapott szerény hozzájáruláshoz derekasan hozzáadva a saját erőfeszítéseiket, helyre kis komplex szervezeteket ácsoltak össze maguknak.
A növények országának polgárai mindig is közel álltak a szívemhez. Nem kérnek sokat, viszont rettentő hálásak a gondoskodásért, és azt a kevéske odafigyelést lenyűgöző színekkel, pompás formákkal, friss oxigénnel és jelen esetben, az ízlésemnek igencsak kedves, perzselő hatású vegyületekkel viszonozzák.
Gondozásuk elfoglaltságnak sem utolsó, ugyan nem annyira interaktívak, mint a hagyományosan házikedvencként tartott lények, azonban a magamfajta, nehézkes, szemlélődő és a részletekben rejlő ördögökkel jó viszonyt ápoló entitások számára ideális élettársaknak tűnnek.
Fejlődésük nyomonkövetése igazán kellemes percekkel ajándékozza meg a lelkes hobbikertészt; a látszólag a semmiből sarjadó, ráérősen előpöndörödő levelek, a napról napra erősebbé váló szárak elágazásainak személyre szabott geometriája, a színpompás, ízletes termések ígéretével kecsegtető, virággá bomló bimbók csodája, valamint a lassú, hullámzó táncuk a fénnyel, mindig elkápráztat.
Figyelésükhöz persze le kell halkítani az elvárásokat, sarokba támasztani civilizációs kényszereink magas fordulatszámon pergő rokkáját, elfeledkezni az idő megszokott áramlásának tempójáról és kicsit hozzáidomulni az ő kimért életritmusukhoz.
Legtöbben, gondolom csak egyszeűen unalmasnak találnák ezt az időtöltést, de számomra ez a redukált iram igazi meditáció és mindenkinek csak javasolni tudom, akinek nem derogál a merőben más struktúrájú lényektől való tanulás. (Én például teljesen megnyugtató, felettébb békés tevékenységnek találtam, mind a száznyolcvanhét apró virágot egyenként beporozni egy kínai ecsettel, amit ugyan természetes körülmények között az ízeltlábú testvérek öszántukból is elvégeztek volna, de a nem túl nagy kiterjedésű garzon viszonylagos kényelmét talán mégsem áldoznám fel a betelepítésükkel, csak, hogy ezt a kis munkát levegyék a vállamról. Vagyunk itt már éppen elegen.)
Ha megismered őket, nagyon könnyű a kedvükre tenni, és harsogó vitalitásuk szépsége arra is garancia, hogy jól végzed a dolgod. Genetikusan őszinték, képtelenek a hazugságra és ez többek között egy nagyon megnyugtató tulajdonságuk.
Alig pár héttel több, mint két hónapja dugtam be magjaikat a földbe, de a gondosan beállított hőmérséklet, a megfelelő menyiségű tiszta víz, a precízen adagolt ásványi anyagok együttese és talán a rájuk fordított figyelem (Nem vagyok róla meggyőződve, hogy a “szeretet” ide illő kifejezés-e, bár erről egyre inkább csak olyan gondolataim vannak, mint Lázár Ervin Dömdödöm figurájának, akinél szintén mélyreható kommunikációs problémát generált a fent nevezett fogalom szerteágazó jelentéstartalmaival való vívódás.) kiváltotta belőlük mindazt, ami növényi szinten a boldogság egyértelmű jeleként értelmezhető.
Nem csak, hogy szépen gyarapodnak, de legtöbbjük már bimbókat nevel, az apró, borsónyi bogyókat termő, Aji charpita-m máris virágtengerben úszik, és a Capsicum nemzetség egyetlen képviselője, aki nem fehér, hanem lila virágokat érlel, már pici padlizsánszín termésekkel is kedveskedik a természetes napalmfogyasztást gyönyörként megélni képes jómagamnak… Meg is jött hozzá a kedvem, hogy valami igazán perzselő gasztronómiai merénylettel szórakoztassam el az ízlelőbimbóimat, a konyhatündérkedésnél egyébként sem tudok nagyságrendekkel jobb szórakozást kitalálni, ami eredményesebben lenne képes feledtetni a fránya karanténtömlöc vánszorgó egyhangúságát.

Címke , , , ,

Egyedül

Az életben maradáshoz meglehetősen sok dologra van szükség, de a béziknek mégiscsak az evésivásalvás hármasát mondják, ami ezen felül van, az jóformán luxus, bárhol helyezkedik is el Maslow imaginárius piramisán.
Inni iszom, jó sok vizet, hiszen ezen a klímán nem nagyon elegendő a mozgásszegény, légkondícionált irodai életstílusra belőtt kétliteres napi minimum bevitel.
Nem tudom pontosan mennyit érdemes, ebben a melegben, intenzív életet élőként fogyasztani, ezért kitaláltam helyette egy praktikus és viszonylag könnyen elleneőrizhető módszert. A szabály a következő: Soha ne pisálj sárgát!
Ezel nincs is baj, ezeket az automatizmusokat könnyen megszokja az ember, a táplálkozás és az alvás megintcsak más tészta, és pont ezekről akartam most írni.
Számomra mindakettő olyan dolog, amit társaságban szeretek csinálni, és a legfontosabb társaságom már egy ideje nem tartózkodik a közelemben. Az elmúlt évek során nagyon kevés alkalmat tudok, amikor napoknál hosszabb időre eltávolodtunk egymástól, Az intenzív együttlét, ez a szoros boldog kötelék igen erős szokásokat alakít ki az emberben.
Hiánya pedig nem várt tüneteket produkál.
Ezért bizony az általános hiányérzet miatt tomboló magányon túl, meg kell küzdjek a fent említett alapszükségletek egyedül művelésének problémájával, ami bizony jelentősen mérsékli a minőségüket és élvezeti értéküket.
Imádok például enni, sokat és jóízűen, de már egy ideje csak betolok valamit az ízével alig törődve.
Főzni pedig nagyon szeretek, azonban, mióta Hajni elment, egy kezemen meg tudom számolni hányszor álltam neki a konyhában sürögni forogni. Ha nincs kivel megoszd, ha nem tudsz másoknak örömet szerezni, akkor az egész szakácstudomány fabatkát sem ér. Mindezt mi sem bizonyítja jobban mint, hogy a régóta áhított, nemrég beszerzett és fáradtságos munka árán beszerelt sütő, ahelyett, hogy ontaná a remek rakott zöldségeket, őzgerincformába sült pecsenyéket, halételeket vagy ízletes süteményeket, csak itt szomorkodik hidegen és árván, én meg zabálom a hülye, hirtelen műkajákat, hanyagul összedobált szendvicseket és bármit, amire nem nagyon kell időt vagy energiát pazarolni.IMG_20171108_123657

Bár ha akad valaki, akivel együtt ehetek kicsit mégis megtáltosodik a főzőkém, még az airbnb vendégeknek is nagy örömmel készítettem az egyébként unásig ismételt gulyást. (Ha kiderül, hogy magyar vagyok, ez a világban elterjedt sztereotiphungarian “puszkász-gulasch-szihet/oszora fesztival” hármasnak köszönhetően általában szóba kerül, és én jobbára megelégszem némi ismeretterjesztéssel a főzés helyett, vagyis elmondom nekik, hogy véletlenül sem “sch”-val kell írni és nem, nem lehet a marhán kívül semmi más állatból készíteni, mert már a neve is eleve “cowboyt” jelent, azok meg ugye ritkán terelgetnek disznót, csirkéket vagy halakat-vadakat)
A másik az alvás, eddig úgy tudtam, legalábbis a tapasztalatok azt mutatták, hogy kiemelkedően jó érzékem van hozzá, mélyen és sokáig tudok aludni, néha akár tovább is, mint arra feltétlenül szükség lenne. ( Olyannyira, hogy egyesek arra kezdtek gyanakodni, hogy esetleg lusta volnék…) Azonban mióta nem szuszog mellettem senki, borzasztó későn, már már korán indulok aludni és négy öt óra zaklatott forgolódás után felkelek mint egy robot.
Hiába is szokták hangoztatni, hogy az ember társas lény, meglehetősen introvertált mizantróp személyiségjegyeim tükrében nem annyira gondoltam ezt fontosnak.
Azonban az életem fontos összetevőiben beállt változások fényében, a nyilvánvaló alapszükségletek sorát egyértelműen ki kell egészítsem Hajnival!

Címke , , , , ,